KORPORATYVINĖ INfORMACIJA

SKELBIMAS APIE UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ

Skelbiama uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (toliau – „Litexpo“), įmonės kodas 120080713, buveinės adresas Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, trijų nepriklausomų valdybos narių, turinčių skirtingas kompetencijas – teisinę, strateginio valdymo ir ūkio šakos, kurioje veikia „Litexpo“, – atranka.

Atrankos būdas – pokalbis

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į valdybos narius, – 4 metai.

Bendrieji reikalavimai valdybos nariams:                

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso „Litexpo“ arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Specialieji reikalavimai valdybos nariams:

 1. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio teisinę kompetenciją, vietą asmuo turi turėti 3 metų darbo teisininku akcinėje bendrovėje ar teisės konsultavimo srityje patirtį arba aukštąjį teisinį išsilavinimą; vadovaujamojo darbo patirties; gebėjimų sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio ūkio šakos, kurioje veikia „Litexpo“ žinių, vietą asmuo turi turėti renginių ar konferencijų organizavimo patirties arba aukštąjį išsilavinimą, susijusį su renginių ar konferencijų organizavimu; vadovaujamojo darbo patirties; lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;
 3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio strateginio valdymo kompetenciją, vietą asmuo turi turėti 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu arba darbo juridinio asmens struktūriniame padalinyje, atsakingame už strateginį valdymą, patirties.

Kiti reikalavimai:

 1. neturėti interesų konflikto, atliekamos funkcijos negali būti susijusios su ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia „Litexpo“, politikos formavimu;
 2. kandidatas negali būti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas;
 3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti „Litexpo“ ir susijusios bendrovės vadovu, darbuotoju ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat neturi būti gavęs per paskutinius 3 metus atlyginimo iš „Litexpo“ ir susijusios bendrovės, kur pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
 4. per paskutinius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su „Litexpo“ ir susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys;
 5. kandidatas neturi būti ėjęs „Litexpo“, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 6. kandidatas neturi būti Ūkio ministerijos, kuri yra „Litexpo“, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja, akcijų valdytojas, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 7. kandidatas negali būti „Litexpo“ kolegialaus organo nariu, jei jis įtrauktas į 3 ir daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtį;
 8. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atliko „Litexpo“ ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, audito įmonės kolegialaus organo nariu ar darbuotoju.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (pridedama);
 2. gyvenimo aprašymas;
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius, specialiuosius ir kitus reikalavimus;

Kandidatas dokumentus gali pateikti asmeniškai („Litexpo“ 5 paviljono 21 kab.), išsiųsti paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba elektroniniu paštu karjera@Litexpo.lt  iki 2017 m. liepos 11 dienos.

Kontaktinis asmuo Akvilė Ramanauskaitė, tel. 8 696 19 340 (jos nesant Jūratė Malinauskienė, tel. 8 696 22 350).

Kandidatai į „Litexpo“ nepriklausomus valdybos narius bus parenkami Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 • APIE MUS

  Atviri pasauliui ir idėjoms!
  Daugiau kaip 50 metų veiklą vystantis LITEXPO - pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. Jau 10 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. LITEXPO turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius. Čia keičiamasi žiniomis ir idėjomis, vyksta tarptautiniai kultūros ir mokslo dialogai, formuojamos verslo tendencijos ir atsiranda svarbūs susitarimai. 
  Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, pažangūs ir kompetetingi.

 • FAKTAI IR SKAIČIAI

  33 600 kv.m.
  LITEXPO bendrasis plotas
  5 ekspozicijų ir 10 konferencijų salių užima 18 500 kv.m.
  Lauko aikštelės - 15 100 kv.m.

  20 tarptautinių parodų kasmet

  3000 dalyvių kasmet

  350 000 lankytojų kasmet

  1500 įvairių renginių kasmet


PARODOS

Parodose dalijimasi idėjomis, užmezgami svarbūs kontaktai, plėtojamas verslas, pritraukiama naujų klientų. Čia galite ne tik sužinoti, pamatyti, bet ir paragauti, užuosti, paliesti, patirti ir patys išmėginti viską, kas eksponuojama. Per metus LITEXPO surengiama daugiau kaip 20 parodų ir per 1300 jas lydinčių įvairių renginių. Didžiuojamės LITEXPO ir Lietuvą garsinančiomis parodomis Studijos", "Resta", "Adventur", "Pelenė", "Baldai", Vilniaus knygų muge ir kt. Daugelis LITEXPO parodų apdovanotos "Lietuvos geriausio metų gaminio" aukso medaliais, o paroda "Resta" yra pelniusi pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI pripažinimą.


KONFERENCIJOS

Per metus LITEXPO konferencijų centre įvyksta apie 200 renginių, kurie pritraukia per 90 000 politikų, verslo atstovų, kitų sričių specialistų iš viso pasaulio. LITEXPO konferencijų centrą kasmetiniams renginiams organizuoti renkasi konferencijų turizmo paroda-kontaktų mugė Convene", Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas PLEF, kiti renginiai. Didžiuojamės organizavę Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginius, NATO, Pasaulinio interneto valdymo forumą, Demokratijų bendrijos ministrų, ESBO Ministrų Tarybos susitikimus, konferencijas. LITEXPO konferencijų centre organizuojami ne tik aukščiausio lygio valstybiniai renginiai, tarptautinės konferencijos, bet ir nedideli seminarai, mokymai, diskusijos, pramoginio pobūdžio renginiai.
LITEXPO savo konferencinei veiklai organizuoti ir plėsti įkūrė bendrovę Litexpo events". Tai profesionalus konferencijų organizatorius, teikiantis visas reikalingas šio verslo paslaugas: nuo vietos renginiui suradimo, projekto valdymo iki jo įgyvendinimo.

STENDAI

Vienas iš sėkmingo dalyvavimo parodoje elementų yra originalus ir kokybiškai sukurtas stendas. Unikalus parodos dalyvio stendo projektas įmonei leidžia parodyti savo pranašumus, skatina susidomėjimą ir pardavimus, populiarina prekės ženklą ir stiprina įvaizdį. Profesionalių LITEXPO architektų ir projektuotojų komanda kuria stendų koncepcijas, projektuoja individualius, pagerintus standartinius bei standartinius stendus, juos grafiškai apipavidalina ir realizuoja tiek LITEXPO organizuojamų parodų metu, tiek užsienyje. Stendai kuriami pasitelkiant modernias medžiagas, pažangiausius techninius ir konstrukcinius sprendimus.


STRATEGINĖS NUOSTATOS

 • MISIJA

  Mūsų misija – teikti profesionalias ir kokybiškas parodų ir konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės svarbos renginių organizavimo, aptarnavimo ir kitas susijusias paslaugas. Mes didiname ilgalaikę verslo vertę bei užtikriname kūrybišką, motyvuojančią ir vieningą darbo aplinką mūsų darbuotojams, esame socialiai atsakinga įmonė.

 • VIZIJA

  LITEXPO - pagrindinis, didžiausias ir moderniausias parodų ir konferencijų centras, siekiantis tapti žinomu, konkurencingu, technologiškai pažangiu didelių specializuotų tarptautinių parodų bei konferencijų organizatoriumi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Šiaurės Europoje.
 • VERTYBĖS 

  Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs ir kompetentingi.
 • STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  Veiklos efektyvumo bei verslo vertės didinimas Parodų organizavimo plėtra, didinant tarptautiškumą, vystant esamas ir įvedant naujas parodas bei renginius Konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį bei tarptautinių didelių renginių skaičių, teikiant organizavimo paslaugas. Kitų teikiamų paslaugų plėtra, didinant stendų įrengimo bei maitinimo paslaugų apimtis LITEXPO renginiuose bei už teritorijos ribų. 

NARYSTĖ

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO yra vienintelis Baltijos šalyse parodų centras nuo 2006 m. priklausantis pasaulinei parodų verslo asociacijai UFI (the Global Association of the Exhibition Industry). LITEXPO yra pripažintas UFI nariu tiek parodų organizatorių, tiek parodų centrų kategorijose. Toks pripažinimas yra labai svarbus bei reikšmingas įvykis LITEXPO istorijoje. Jis reiškia, kad LITEXPO yra pripažintas kaip modernus pasaulinis parodų centras ir patyręs parodų organizatorius. Tapęs pasaulinės parodų verslo asociacijos nariu, LITEXPO gavo visas teises naudotis UFI ženklu, o bendrovės veikla ir parodos reklamuojamos per visus UFI kanalus pasauliniu mastu. Kartu su parodų centru UFI pripažinimą pelnė ir LITEXPO organizuojama paroda RESTA. Toks UFI pripažinimas yra suteikiamas tik aukštos kokybės specializuotoms parodoms, kurios atitinka griežtus asociacijos keliamus reikalavimus, todėl UFI įvertinimas suteikia parodai RESTA papildomo svorio tarptautinėje rinkoje. UFI vienija didžiausius pasaulio parodų organizatorius ir parodų centrus. Pagrindinė UFI misija – atstovauti savo narius ir parodų verslą pasaulyje.

LITEXPO taip pat yra narys:
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
Lietuvos verslo konfederacijos
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
Vilniaus pramonės ir prekybos rūmų
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA
Lietuvos autoverslininkų asociacijos
Vokietijos-Baltijos šalių prekybos rūmų
Italijos-Lietuvos prekybos rūmų

PARTNERIAI

LITEXPO, organizuodamas parodas ir renginius, nuolat bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.

LITEXPO partneriai:

LR susisiekimo ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR švietimo ir mokslo ministerija
LR kultūros ministerija
Vilniaus miesto savivaldybė
Valstybinis turizmo departamentas
Lietuvos turizmo asociacija
Lietuvos turizmo rūmai
Lietuvos automobilių kelių direkcija
Lietuvos autoverslininkų asociacija
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA
Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“
Lietuvos statybininkų asociacija
Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA
Lengvosios pramonės centras
Lietuvos leidėjų asociacija
Lietuvos kultūros institutas
Ugdymo plėtotės centras
Lietuvos meno galerininkų asociacija
Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA
VšĮ „Versli Lietuva“
"Verslo žinios"
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija
Lietuvos kinologų draugija
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija KIGSA

 

LITEXPO parodų dalyviai – verslo lyderiai
Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO parodose nuolat dalyvauja versle lyderiaujančios, sėkmingai ir novatoriškai verslą vystančios įmonės: „Paroc“, „Monier“, „EIKA“, „Wienerberger“, „Paroc“, „Hörmann Lietuva“, „Novaturas“, „Tez Tour“, „West Express“, „Baltic Clipper“, „Baltic Travel Service“, „Zbiga“, „Vadasiga“, „JUNG Vilnius“, „KALBA.LT“, „American English school“, „FRAGRANCES INTERNATIONAL“, „Tich“, „Statga“, „Lintera“, „Sarma“, „BIOK laboratorija“, „Eslauda“, „Inter Cars Lietuva“, „Elinta“, „Ruptela“, „Adampolis“, „Volvo Lietuva“, „Transmitto“, „Amanda“, „Baltechnika“, „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“, „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“, „Sanitex“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Limeta“, „Arvitra Baltic“, „Metos“, „UCS Baltic“, „Alma littera“, „Šviesa“, „VAGA“, „Media Incognito“, „Tyto alba“ „BMK“, „Tavo Mokykla“, „Larenta“, „Sanistal“, Brolis Semiconductors“, „Labochema“, „MP Dental", „Plandent", „Unidentas", „Dab Dental" ir daugelis kitų.

REGLAMENTAS

VEIKLOS ATASKAITOS

PIRKIMŲ TAISYKLĖS 

PIRKIMŲ PLANAI

KONKURSINIAI PIRKIMAI

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbo užmokestį

 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro “Litexpo” darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir  priedus), neatskaičius mokesčių (eurais)

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

3458

1

3013

Aukščiausio lygio vadovas

2

3135

2

2792

Vertę kuriančio padalinio vadova

3

1995

3

2155

Palaikančios veiklos padalinio vadovas

6

1574

6

1648

Vyriausiasis specialistas

9

1561

9

1583

Vyresnysis specialistas

18

1203

18

1212

Specialistas

8

999

8

1011

Aptarnaujantis darbuotojas

15

885

15

847

Kvalifikuotas darbininkas

19

961

19

989

Nekvalifikuotas darbininkas

5

627

5

653