BALDAI. INTERJERAS. DIZAINAS 2017

BALDAI. INTERJERAS. DIZAINAS 2017

Parodos data

2017 spalio 5 - 8 d. Parodos darbo laikas Look

Parodos vieta

Lietuvos parod? ir kongres? centras Litexpo, Laisv?s pr.5, parod? sal?s 3,4,5.

Paroda, kuri jau tre?i? dešimtmet? s?kmingai kuria ryšius tarp bald? dizaino, gamybos, verslo ir vienintel? taip išsamiai pristato lietuviško dizaino industrij?.
Kasmet paroda suburia bald? gamintojus ir pardav?jus, bald? dizaino, interjero k?r?jus, architektus, projektuotojus bei galutinius vartotojus, besidominan?ius naujov?mis bald? rinkoje.

TRYS pagrindin?s parodos temos: BALDAI, INTERJERAS, DIZAINAS.

BALDAI
Parodos dalis, pristatanti naujausias ?vairios paskirties bald? kolekcijas.


INTERJERAS
Parodos dalis, skirta pademonstruoti bald? ir interjero derinimo galimybes, naujausias interjero k?rimo tendencijas,
sprendimus, apšvietimo galimybes, sien?, grind? dangas, nam? tekstil?s, vonios kambario ir kitas apdailos medžiagas, interjero detales ir puošmenas.


DIZAINAS
Parodos dalis, skirta lietuviško dizaino pristatymui, bald? k?r?j? ir gamintoj? bendradarbiavimui skatinti.
Dizaino galerija tradiciškai pristatys perspektyviausi? jaun?j? dizaineri? darbus, skatins rinktis lietuvišk? produkcij? kvies diskutuoti apie dizaino svarb?.  Specialiai ?rengtose erdv?se planuojami susitikimai su pasauliniais dizaino autoritetais bei pripažintais Lietuvos dizaineriais, pokalbiai ir diskusijos dizaino temomis.

 

Antr? kart? parodoje rengiama architektams ir dizaineriams skirta atskira erdv? “ARCHZONA”, kurioje garsiausi? interjero element? (apšvietimo, santechnikos, apdailos medžiag? ir kt.) gamintoj? atstovai specialistams pristatys savo naujienas.
Spalio 5,6 dienomis šalia ekspozicij? bus ?rengtos erdv?s bendravimui, eksponuojamos parodos, skaitomi dalykiniai pranešimai.
Renginys vyks dvi dienas sal?je nr.1.

 

PARODOS BALDAI‘2016 STATISTIKA

  • Parodos plotas 10.843 m2
  • 156 dalyvi?
  • 24 000 lankytoj? / Specialistai – bald? gamintojai, technologai, bald? bei interjero preki? salon? atstovai, prekybininkai; K?r?jai – architektai, dizaineriai, projektuotojai;   Galutiniai vartotojai

 

Tuo pa?iu metu 4-oje sal?je vyks B2B paroda Bald? pramonei.  Baldin?s medžiagos, ?rengimai ir technologijos.

Skirta pademonstruoti specialistams medienos pramon?s ir bald? gamybos technologin? progres? ir inovacijas, medžiag? ir furnit?ros ?vairov? bei galimybes, medžio apdirbimo ir bald? gamybos stakles, ?rankius, ?rengimus ir konstrukcijas, skatinti tarptautin? bendradarbiavim? ir partneryt? tarp gamintoj?, perdirb?j?, ?rengim?, technologij? tiek?j? ir prekybinink?, bald? pramon?s ?moni?.

Parodos renginiai

Spalio 5 d.
10:00 - 14:00
Konferencija "Eksporto galimybės Lietuvos baldų sektoriui"
Vieta: 5.3 konferencijų salė
Spalio 5 d.
12:00 - 14:00
GAMYBOS ĮMONIŲ VADOVŲ DĖMESIUI: AR TIKRAI BALDŲ GAMYBOS PLANAVIMUI NEUŽTENKA EXCEL’IO?
Vieta: 5.2 konferencijų salė

Naujienos

Organizatorius

Partneriai

Konferencijos turinio partneriai